The Inuit Circumpolar Documentary

About Nanoq

img 4737

img 4737

 A CIRCUMPOLAR CULTURAL DOCUMENTARY PROJECT

Nanoq is a documentary project that uses dog sleds to visit remote settlements along the ice shelf in the Arctic. Starting in 2013 in Thule, two project goals merges in this undertaking: to highlight the life, history and challenges of indigenous people, and to create cultural bonds across national borders.

A great deal of effort will go into collect knowledge about the cultural heritage most in danger of disappearing due to the ice melting. The project will strengthen and highlight the polar tradition and the future of cross-national cooperation.

The fundamental methods for achieving these goals will be research, documentation, education and providing information to a wide as audience as possible.

Nanoq is a tribute to the indigenous people of the Arctic and their intangible cultural heritage. The goal is to:

  1. Visit and link 100 schools in the Arctic together and through a series of public events raise awareness of intangible cultural heritage
  2. Document the contrasts in the social life, and sum up the prospects for cultural survival in Arctic villages
  3. Make people from all the villages sign a common statement towards politicians, scientists, environmentalists and corporate leaders who all share an interest in the Arctic

 ET SIRKUMPOLART KULTURELT DOKUMENTAR-PROSJEKT

Nanoq er et dokumentasjonsprosjekt som bruker hundesleder og tradisjonell kunnskap om overlevelse i Arktis til å besøke avsidesliggende bosetninger langs iskanten i Arktis. Prosjektet startet i 2013 med to målsettinger: Å belyse levesettet, historien og utfordringene til urfolk, og å styrke kulturelle bånd mellom folkene i Arktisk, uavhengig av landegrenser.

En stor innsats blir lagt ned i å samle kunnskap om den immaterielle kulturarven som står i fare for å forsvinne sammen med isen. Prosjektet vil fremme polare tradisjoner og mellomstatlig samarbeid. For å nå disse målsettingene driver Nanoq research, dokumentasjon og arbeid ut mot skoler – og sprer budskapet til et så stort publikum som mulig.

Prosjektet er en synliggjøring av urfolkene i Arktis. Målet er å:

  1. Besøke og linke sammen 100 skoler fra fem ulike land, og gjennom en serie offentlige eventer rette fokus mot immateriell kulturarv.
  2. Dokumentere kontrasten mellom det sosiale livet blant eskimoene og andre urfolk under sledeferden og det sosiale livet vi møter i de mer enn 50 landsbyene langs iskanten.
  3. Samle underskrifter til en felles appell til politikere, forskere, miljøvernere og bedriftsledere som alle deler en interesse i Arktis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s